Autisme, gids met links naar informatie over autisme in Nederland en BelgiŽ
Home Keywords Webhosting Telecom Webdesign Weightloss Finance Travel Real estate
 

Onderwerp - Autisme

Google
Web www.ugamedia.com

1steKeuze zoekmachine gezondheid ziekten autisme
1steKeuze zoekmachine gezondheid > ziekten > autisme

2Link.be - autisme
Overzicht van de beste websites in Belgie en Nederland over autisme, asperger,pdd-nos en adhd

A-Spectrum
A-spectrum is een Nederlandstalige discussielijst over autisme. De groep is voor mensen op het autistische spectrum (zoals autisme, Asperger syndroom, PDD), hun familie, vrienden, en mensen die zich beroepsmatig met autisme bezighouden. Het is de bedoeling dat wij in een informele sfeer van wederzijdse acceptatie discussies voeren over alles wat met autisme en aanverwante handicaps (het Autisme-spectrum) te maken heeft, vrienden maken en elkaar ondersteunen, en praktische tips uitwisselen over het zo onafhankelijk mogelijk kunnen leven met onze handicap.

Agenda Genetica
De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en PatiŽntenorganisaties) is een koepel van organisaties op het gebied van erfelijke en/of aangeboren ziekten en aandoeningen. De VSOP is een samenwerkingsverband van 58 ouder- en patiŽntenorganisaties. Deze ziektegebonden organisaties hebben gezamenlijk ruim 70.000 leden. De VSOP behartigt hun gezamenlijke belangen op het terrein van erfelijkheidsvraagstukken. De VSOP wil door het beÔnvloeden van beleid bevorderen dat de ontwikkelingen op het terrein van genetische kennis en medische biotechnologie optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid, ook van toekomstige generaties. De volwaardige maatschappelijke positie van mensen met een erfelijke aandoening of afwijkende erfelijke aanleg staat daarbij centraal. Primaire doelstelling van de VSOP is het behartigen van de gezamenlijke belangen van patiŽnten en hun familieleden, met aandoeningen die een erfelijke component hebben. Dit omvat ook 'dragers' van een erfelijke aandoening en mensen met een erfelijke aanleg die leidt tot een grotere kans op een aandoening.

Asperger en andere soorten autisme - medische clubs
Op deze regelmatig ge-update club vind je info over autisme, asperger, PDD-NOS, mdd enz. Autisme, een ontwikkelingsstoorins die gekenmerkt wordt doordat de persoon in kwestie een duidelijk verminderde belangstelling en inlevingsvermogen bezit voor andere mensen. De autist is in zichzelf gekeerd. Sommige autisten zijn passief en nemen niet of nauwelijks deel aan de hen omringende wereld, anderen daartegen claimen voortdurend de aandachtvan anderen en houden daarbij geen afstand.

Asperger Syndroom: een persoonlijke benadering
Meer dan tien pagina's aan ervaringen van Gerrit Holl met het Asperger Syndroom.

Auti_partner
Een discussielijst voor mensen: met een partner in het autistisch spectrum, met een ex partner in het autistisch spectrum, die erover nadenken om van hun partner in het autistisch spectrum te gaan scheiden. Het doel is elkaar te ondersteunen in ieders eigen situatie.

Autiklasjes gesloten door gebrek aan geld
De school voor zeer moelijk lerende kinderen (zmlk) Bleyburgh in Sliedrecht kan vanaf volgend jaar augustus niet langer haar aparte klassen voor autistische kinderen in stand houden. Omdat het rijk autisme niet erkent als handicap op zich, is voor deze vorm van onderwijs geen geld beschikbaar. Bleyburgh telt elf groepen, waarvan drie zogeheten autiklasjes met in totaal 24 kinderen.

Autisme
Vanuit deze site probeer ik informatie te geven waar andere ouders van autistische kinderen iets aan hebben. Zelf heb ik een beschrijving gemaakt over omgang met onze autistische kinderen dit is een praktisch gericht document, waarin ik de basis beschrijf van hoe je in onze ogen om moet gaan met autistische kinderen. Omdat voor onze kinderen spelen vaak een probleem is, heb ik algemene informatie over speelgoed en spelen.

Autisme - Josiane Herben
Wij zijn twee Belgische ouderparen van kinderen met problemen in het autistisch spectrum.   Volslagen vreemd als we waren met deze problematiek rond autisme zijn we op zoek gegaan naar zo breed mogelijke informatie zoals wat is autisme, wat met de hulpverlening, onderwijs, autisme en onderzoek en vele andere. Hierbij zijn we gestuit op velerlei interessante gegevens over autisme die naar ons gevoelen nog onvoldoende verspreid zijn onder de belanghebbenden. Vandaar dat we de resultaten van onze zoektocht langs deze website voor iedereen toegankelijk willen maken.  Heel wat van de info over autisme op deze site is zeker ook nuttig voor Nederlandse surfers, alleen de rubriek hulpverlening en onderwijs is meer op de Belgische situatie geŽnt.

Autisme
Stoornissen in het autismespectrum worden gekenmerkt door een ingrijpende achteruitgang in de ontwikkeling, die zich reeds op prille leeftijd manifesteert en die aan de basis ligt van een ernstige relatie- en communicatiestoornis. Bovendien zijn er nog de vele gedragsafwijkingen, die in het bijzonder voor de ouders in de dagelijkse omgang met hun kinderen zeer belastend kunnen zijn.

Autisme - Verenigingen in BelgiŽ

Autisme - Patrick Audenaert
Omdat autisme ook geregeld voorkomt op onze school en nog tal van mensen met misverstanden  zitten i.v.m. dit onderwerp, is het misschien ook eens wenselijk een tipje van deze sluier op te lichten.

Autisme info
Zeer informatieve site over autisme, adhd, Asperger, PDD-Nos en meer.

Autisme - selectiegids.nl pagina

Autisme - profielwerkstuk
Deze site is bedoeld als presentatievorm voor ons examenwerkstuk (Havo 5). Natuurlijk hopen we dat ook andere geÔnteresseerden via onze onderzoeken aan de gewenste informatie kunnen komen. Wij heten iedereen bij deze dan ook van harte welkom op deze informatieve site. 
Wij willen deze site graag openen met het introduceren van ons onderwerp, de reden waarom we voor dat onderwerp gegaan zijn en wat men zoal kan verwachten in deze scriptie. Ons profielwerkstuk gaat over ťťn van de moeilijkst verklaarbare en interessantste ontwikkelingsstoornissen tot nu toe bekend. Met als hoofdvakken: biologie en economie proberen wij een duidelijk beeld te krijgen over de stoornis: autisme en verscheidene aanverwante stoornissen. Dit onderwerp werd door ons gekozen omdat we zelf alledrie enigszins zijn betrokken met het onderwerp. Dit door kennissen en familie met aan autistisch verwante kinderen binnen het gezin. Verder en dat zal ook uit een van de interviews blijken lijkt het ons een goede zaak om mensen te informeren over autisme, want er bestaat heel wat onduidelijkheid over het “stoornisbeeld”. Rosalie en Babette hebben vooral de medische, ethologische en sociale aspecten onderzocht. Emiel ging voor ons op zoek naar de frequenties. Sociale en financiŽle hulp voor de directe familie en verwanten van de autismepatiŽnt en aspecten met betrekking tot speciaal onderwijs en gezinsvervangend tehuizen. Onze doelstelling was dan ook: “ Wat doet onze maatschappij voor autismepatiŽnten om ze zo goed mogelijk binnen onze maatschappij te laten functioneren.” Op onze verslaggevende site zullen we verschillende interviews met zowel deskundigen als niet-deskundigen laten zien om een goed beeld te krijgen hoe men over autisme denkt binnen onze maatschappij. Verder willen we u kennis laten maken met ervaringen/gebeurtenissen uit de realiteit. 

Relatie tussen voeding (vooral granen) en autisme
Specifieke Koolhydraten Dieet voor het verhelpen van de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en andere darmproblemen. Bij mensen met schizofrenie (maar ook bij autisme en veel andere ziekten), komen er waarschijnlijk te veel onverteerde eiwitten en andere voedingsstoffen in het bloed terecht. Wanneer deze via het bloed de hersenen bereiken, raakt deze ontregeld. Daarnaast speelt dat granen en suikers goede voeding zijn voor bacterieen, schimmels en gisten in de darmen. Deze produceren gifstoffen die ook door de darmwand opgenomen kunnen worden en zodoende ook de hersenen bereiken.

Autisme - Ewout
Omdat ik vind dat er voor volwassenen met autisme nog te weinig gedaan is ben ik samen met een aantal anderen overgegaan tot het oprichten van een patiŽntenvereniging voor hoger functionerende personen binnen het autistisch spectrum, genaamd PAS. Op het moment zijn wij nog in oprichting, maar ter zijner tijd willen we een echte vereniging worden. We organiseren wel al meetings, en we hebben een website die te vinden is bij de links op deze website.

AUTISME de dermatoglyfen op de pink
In het algemeen gaat autisme meestal gepaard met communicatie problemen die zich manifesteren in zowel de relatie met de ouders als de contacten met leeftijdgenoten. In de traditionele handanalyse worden communicatie problemen (met de ouders) veelal in verband gebracht met de pink, de zogenaamde 'Mercuriusvinger'.

Autisme - NVA-Zeeland
De NVA is een landelijke organisatie met 11.000 leden.Er is een onderverdeling in 10 regio’s waarvan Zeeland de kleinste regio is. Wij hebben momenteel zo’n 190 leden en 17 donateurs. De landelijke vereniging is opgericht in 1978, wij op 15 maart 1979.

Autisme @ Omgaan met ziekte of handicap
Autisme is een psychiatrische aandoening, die wordt gekenmerkt door een beperking in de sociale interacties en communicatieve vaardigheden. De autist kan zijn omgeving niet aanvoelen en is in sterke mate op zijn innerlijke wereld gericht. De oorzaak is ee

Autisme Centraal
AutismeCentraal: Door een brug te slaan tussen research en praktijk willen we de knowhow over autisme verhogen en de deskundigheid in de praktijk verhogen. Autisme uit zich in eerste instantie het opvallendst in het gedrag. De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van communicatie, op sociaal vlak en in het flexibel denken en handelen. Dit noemt men de “triade”. Mensen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat sociale regels heel wisselend (naargelang de context) ťn onzichtbaar zijn. Sommigen proberen heel veel contact te leggen met anderen, maar deze contactname komt vaak stroef, bizar of vreemd over. Het ontbreekt hen aan sociale finesse, vaak zijn ze in sociale relaties ook heel naÔef. Dit gemis aan intuÔtief sociaal gevoel, proberen ze soms goed te maken door middel van intelligentie en logica, of door imitatie van anderen. Vanaf de kinderleeftijd krijgen ze heel wat labels mee: koppig, gedragsgestoord, onbeleefd, excentriek, bizar, egoÔstisch, vreemd etc.

Autisme en reiki
Site onze zoon met asperger-syndroom en een alternatieve weg van Reiki, liefde, acceptatie en begrip. Wij kozen een alternatieve weg,die zeer persoonlijk is maar erg veel positieve veranderingen heeft opgeleverd. Ik vertel hier ons verhaal,niet omdat ik het kwijt moet ,maar omdat ik hoop dat het iets kan betekenen voor anderen op hun weg met hun kind. Er is al zoveel geschreven over autisme maar nog maar zo weinig bekend over de andere mogelijkheden om hier mee om te gaan.

Autisme en scholen
Yahoo! Groups : Onderwijs voor kinderen met autisme

Autisme en zwemmen?
Autisme en zwemmen? - Zwem Informatie- en Documentatiecentrum

Autisme Info Centrum Limburg
Het Autisme Info Centrum is een informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme. Het is ontstaan uit een initiatief van het Centrum Autisme en het wordt gedragen door de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) en een groep vrijwilligers. De vrijwilligers zijn mensen met autisme en ouders en partners van mensen met autisme, ervaringsdeskundigen dus. Ze worden ondersteund door medewerkers van Xonar en van Mondriaan Zorggroep. De vrijwilligers krijgen een korte opleiding en tijdens vergaderingen zullen bovendien regelmatig deskundigen worden uitgenodigd die hen op de hoogte brengen/houden van specifieke zaken zoals het persoonsgebonden budget en de Wajong-uitkering.

Autisme mogelijk gekoppeld aan hersengroei

Autisme Teams
Autisme Teams

Autisme verzamelgids
Hier vindt u vele links over autisme in Nederland maar ook in het buitenland.

Autisme Vlaanderen
De Vlaamse Vereniging Autisme is de vereniging die opkomt voor de belangen van personen met autisme. Daartoe organiseert ze de Autisme telefoon, bondgenotenwerking en sensibilisatie. Ouders en familieleden, zoals broers en zussen, partners of kinderen van een persoon met autisme ťn hun sociaal netwerk, kunnen bij de vereniging aankloppen; en uiteraard ook personen met autisme. Wat de VVA wil, is: een snelle en degelijke diagnose, een waaier van gepaste voorzieningen, goed opgeleide dienstverleners en een toegankelijke samenleving.

Autisme-contacten.startkabel.nl
Zeer uitgebreide link pagina met betrekking tot autisme-lotgenoten.

Autisme.boogolinks.nl - de startpagina voor autisme
Autisme, een andere benadering. Voedingsinterventie, onderzoek, gedragstherapie.

Autisme.pagina.nl
autisme.pagina.nl - de startpagina voor autisme. de grootste en kwalitatief beste linkcollectie op het gebied van autisme

Alles over autisme, therapie, asperger
Grootste belgische startpagina. Alles over autisme, therapie, asperger, stoornissen etc

Autisme.startkabel.nl
De link pagina met betrekking tot autisme !

Autistem, stichting
Doelstelling van de vzw Stichting Autistem geactualiseerd en als volgt geformuleerd:“Het bevorderen van de levenskwaliteit van normaal begaafde personen met autisme in West- en Oost-Vlaanderen. Dit proberen we te realiseren via initiatieven die groeien van uit de nood die deze personen en/of hun naaste omgeving ervaren. Zowel ouders, familieleden als deskundigen kunnen hierbij inspirerend zijn. De initiatieven kunnen ontwikkeld worden in eigen beheer of via samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties. Voorwaarden hierbij zijn dat de basisprincipes van Autistem gerespecteerd worden en dat er, binnen het project waar samengewerkt wordt, pariteit is met de samenwerkende partner.”

AutSider: Leven rond het Autisme spectrum!
AutSider: Leven rond het brede ongrijpbare Autisme spectrum! Een domein met tips, adviezen, steun, en informatie van en voor ervaringsdeskundigen, vergeet niet wie je zelf bent! We proberen met hulp van mensen uit het spectrum en direct betrokken een plek te creŽren. We streven naar vele interactie mogelijkheden. Deze moeten leiden tot goede verwoordingen en niet simpel alleen een etiket. AutSider geeft een eigen 'stem' aan het Autisme in plaats dit alleen te beperken tot een gespreksonderwerp.

Ben Koopmanschap - Mijn Asperger Syndroom
Een website met informatie over mij en mijn Asperger Syndroom. Het Asperger Syndroom is in de eerste plaats een stoornis die binnen het Autistische Spectrum valt, voor het eerst beschreven bij jonge kinderen door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger in 1944. Over het algemeen kan gezegd worden dat bij mensen (dus kinderen maar ook volwassenen) met het Syndroom van Asperger zintuiglijke prikkels en informatie op een gestoorde wijze door de hersenen worden verwerkt. Hier zou een aangeboren hersenafwijking aan ten grondslag liggen, al dan niet erfelijk bepaald. Het niet juist of anders verwerken van deze prikkels heeft op allerlei manieren gevolgen voor het functioneren van de mens met Asperger.

Boeken over Autisme

Boeken over Autisme 2

Brusjes club
De brusjes club, deze club is gemaakt door/voor broertjes en zusjes van autistische en/of adhd kinderen.

Christenen over autisme
Yahoo! Groups : comejustASyouare. Christenen die (vermoedelijk) met iemand met een stoornis in het autistisch spectrum te maken hebben, kunnen binnen deze groep ervaringen en tips uitwisselen, elkaar steunen en bemoedigen, met name op die gebieden die specifiek met ons geloof samenhangen.

Contactpagina
Contactpagina voor ouders van kinderen met een aandoening uit het autistische spectrum.

Autisme - CZ Actief in Gezondheid
Informatie pagina verzorgd door CZ verzekeringen.

De auti-planet
The Auti-Planet, is een site over Autisme. Je vindt er nuttige informatie i.v.m. de diagnose, onderwijs, aanpak, boekentips enz.Verder kan je ook contacten leggen met andere ouders van een autistisch kindje.

Differentiaalclassificatie autisme versus Asperger

DTT-NET Verbal Behavior Training
Kinderen met een autistische spectrum stoornis hebben moeite met het verwerven van verscheidene vaardigheden op het gebied van communicatie, socialisatie, spel en motoriek. De meeste kinderen zullen deze vaardigheden ook niet verwerven mits deze onderwezen worden   op een intensieve,  consequente, en leuke motiverende manier. Door de te leren vaardigheden op te delen in de juiste stapjes en deze stap voor stap aan te leren volgens de AVB methode, wordt het leren leuk voor het kind en zal het kind dus deze vaardigheden verwerven.

Eindhovense Asperger Homepage

Google Gids
Google Gids - World > Nederlands > Gezondheid > Geestelijke Gezondheid > Stoornissen > Autisme > Discussiegroepen

Hersenstorm - ADHD en autistische stoornissen
De link tussen ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, Asperger en PDD-NOS

Het Autisme ABC

Hoogbegaafdheid, autisme en aanverwante stoornissen.
OMNINO, voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (hoogbegaafdheid)

HOOP - Hulp voor Ouders bij Ontwikkelings-Problemen
HOOP - Hulp voor Ouders bij Ontwikkelings Problemen - Ouders over AUTISME.'HOOP' is een groep van enthousiaste Nederlandse en Belgische ouders van kinderen met autismespectrumstoornissen, die elkaar vonden op internet (www.groups.yahoo.com/group/onderzoek

Kennis Centrum Autisme
In 1998 en 1999 hebben het Dr. Leo Kannerhuis (Centrum voor behandeling van autisme), het Centrum Autisme Noordelijk Zuid-Holland (onderdeel van de Rijngeest Groep), Amarant, stichting Sint Marie en de Centrale RINO Groep (opleidings instituut voor de GGZ en verwante sectoren) hun plannen voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van autisme gebundeld in het Kenniscentrum Autisme Nederland. De initiatief nemers onderkenden dat zij naast hun primaire taak als hulpverlener en opleider extra aandacht wilden besteden aan de verdere professionalisering van de kenniscyclus rond autisme. Er wordt weliswaar samengewerkt met universitaire centra, maar landelijke coŲrdinatie en afstemming ontbreken. Met een sector overschrijdende benadering wil het kenniscentrum de beschikbare ervaring en (nieuwe) kennis op het gebied van autisme bundelen en verspreiden ťn een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk vervullen.

Kennisnet forums - Autisme

Kinderenmetautisme
Wij zijn een groep voor ouders van kinderen met autisme of met een autisme spectrum stoornis. We willen informatie uitwisselen rond autisme of een stoornis binnen het autisme spectrum en zo beter onze kinderen begrijpen en hen Ťn ons op weg helpen.

Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg
Autisme krijgt niet alleen binnen de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, maar ook binnen het wetenschappelijk onderzoek, pas structureel speciale aandacht sinds de jaren negentig, toen aan de Rijksuniversiteit Leiden de leerstoel Autisme werd ingesteld.

Landelijk Netwerk Autisme
Het aantal kinderen met een autistische spectrumstoornis (ASS) dat op school tussen wal en schip valt, is nog te groot. Van veel kinderen wordt te laat gesignaleerd dat er sprake is van een stoornis in het autistisch spectrum. Te laat, omdat bij onvoldoende specifieke begeleiding de problematiek zich sterk kan verergeren. Veel leerkrachten zijn nog vrij onbekend met autistische spectrumstoornissen waardoor er voor veel kinderen met autisme vaak onvoldoende specifieke begeleiding is. Dit was voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de aanleiding om het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) in te richten. Het LNA geeft informatie en stimuleert scholen om samen te werken aan goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Doel hierbij is dat ieder autistisch kind die vorm van onderwijs en begeleiding krijgt die het nodig heeft.

Autisme - persoonlijk verhaal van Landschip
Mijn geheugen zit vol fragmenten van visuele indrukken die ik ooit opdeed. Ik herinner mij alle details van motieven op de kleren van mensen met wie ik ooit te maken had, patroontjes op tafelkleden, figuurtjes op vloertegels, keitjes op stranden... maar met globale beelden (straatbeelden, landschappen, en andere grote ruimtelijke indrukken) heb ik het heel moeilijk. Ik onthou feilloos de woorden die iemand in een bepaalde context uitgesproken heeft, maar ik kan al die herinneringen niet ordenen in de tijd en vaak weet ik helemaal niks meer van de oorspronkelijke context.

Leidse Autisten Soos
Leidse Autisten Soos. Een gezellige soos voor normaal to hoog functionerende autisten vanaf 18 jaar. Een gezellige plaats om spelletjes te doen, wat te drinken of praatje te hebben.

Mijn homepage over ADHD en AUTISME
Veel info over adhd en autisme,een dagboek van ouders,het versieren van dakpannen. Het lezen waard.

Nederlandse Vereniging voor Autisme-NVA Club
Club van de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen (NVA). Deze club is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier met autisme te maken heeft.

NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme
De NVA stelt zich ten doel de belangen van mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen en die van hun ouders, te behartigen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wil de NVA een ontmoetingsplek zijn voor ouders, waar ouders steun vinden bij elkaar en waar door middel van het uitwisselen van informatie en ervaringen de eigen "ervarings-deskundigheid" opgebouwd en uitgediept wordt.

Onderzoek autisme
HOOP (hulp voor ouders bij ontwikkelingsproblemen) is een initiatief van een aantal ouders. De bedoeling van deze lijst is om in het Nederlands informatie uit te wisselen mbt wetenschappelijk onderzoek naar de biochemische oorzaken en behandelingen van autisme, AD(H)D, en andere neurologische ontwikkelingsstoornissen. Tevens worden hier therapie-ervaringen besproken. Wij richten ons tot mensen die hieraan lijden, hun ouders of andere naaste verwanten. De hoofdtaal is Nederlands, maar bijdragen in bv Engels (bv artikels elders opgevist) zijn welkom. Deze lijst wil enkel een discussieforum vormen en pretendeert geenszins medische adviezen te geven. Voor alle medische problemen en therapieŽn verwijzen wij naar artsen. Noch de lijsteigenaar, noch ťťn van de andere moderatoren, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van toegezonden berichten. Die verantwoordelijkheid ligt steeds bij de schrijver ervan zelf.

Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters VZW
Theo Peters stichtte het OCA in 1981 na een jaar studiebezoek (via het Nationaal Fonds voor Geneeskundig Onderzoek) in North-Carolina (VS). Het OCA is sindsdien geaffilieerd met het TEACCH-staatsprogramma (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren: Behandeling en opvoeding voor kinderen met autisme en verwante stoornissen - lees: mensen met autismespectrumstoornissen).

PAS
PAS is de belangenvereniging voor, door en over normaal begaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. PAS valt onder de paraplu van de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De doelstellingen van PAS zijn: Belangenbehartiging, informatievoorziening, deskundigheidsbevordering, lotgenotencontact en het bevorderen van de communicatie tussen autisten onderling en tussen autisten en niet-autisten.

PDD-NOS of Asperger Syndroom
Dit is een club voor iedereen die te maken heeft of geinteresseerd is in deze vormen van aan autisme verwante stoornissen. Hij is bedoeld voor iedereen die zijn verhaal kwijt wil of suggesties of tips heeft. Ook kunnen we misschien elkaar een luisterend oor bieden want daar is vaak in de omgeving nogal eens gebrek aan. Bij de nieuwspagina en bestanden staat veel informatie over autisme en de aanverwante contactstoornissen waaronder Asperger syndroom en PDD-NOS. De komende tijd komt er zeker nog geregeld nieuwe en aanvullende informatie bij.

PDD-NOS: ervaringen van een moeder
Een website over de ervaringen van een moeder met een zoon met PDD-nos. De site bevat ervaringen vanaf de vroege jeugd tot de fase van schoolkind (8 jaar) Ook is er een maandboek met recente zaken en gebeurtenissen

Rijngeest Groep - Centrum Autisme
Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening. De hulpverlening richt zich op kinderen en volwassenen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving, ook andere hulpverleners of begeleide

Stichting HoriSon
Omdat jij je aanpast aan je kind en niet andersom, is de methode geschikt voor alle kinderen van alle leeftijden, maar vooral voor kinderen met gedrag binnen het autistisch spectrum. (Autisme, Asperger, PDD-nos, maar ook bv ADHD, Down-syndroom, TS). Een basishouding van acceptatie betekent dat je open en ontspannen bent. Je volgt een kind in zijn of haar interesses en nodigt uit tot contact en ontwikkeling. Op zo'n liefdevolle en ontspannen houding reageren deze gevoelige kinderen meestal direct heel positief.   Accepteren betekent niet dat je alles goed moet vinden, maar dat jij je goed blijft voelen ook als je iets niet wilt. Op die manier kun je beter blijven nadenken over wat nu de beste stap voor je kind is.

Stichting Matthias
Het mogelijk maken van zelfstandig begeleid wonen voor jonge (18+) autisten (PDD-NOS)

Stichting Opvang Vakantie Autisten
informatie over Stichting Opvang & Vakantie Autisten (SOVA). SOVA heeft de doelstelling om de kinderen met stoornissen uit het autisme spectrum goede opvang te bieden in een voor hen vertrouwde omgeving, met mensen die weten hoe ze zijn en die weten hoe ze moeten worden begeleid.

Tanderuis: Thuisbegeleiding Autisme
Thuisbegeleiding voor personen met autisme in BelgiŽ.

TBA Informatie over autisme
TBA ThuisBegeleiding Autisme biedt begeleiding en praktische ondersteuning aan mensen met een aandoening uit het autistisch spectrum en aan hun omgeving. TBA wil een bijdrage leveren aan de mogelijkheden van autistische mensen om op een voor hen aanvaardbare manier thuis te kunnen leven of zelfstandig te kunnen wonen en deel te nemen aan onderwijs en aan werk.

Tijdschrift Vlaamse Dienst Autisme
Ons enige doel is en blijft: informatie over autisme toegankelijk maken en aanbieden aan een zo breed mogelijk lezerspubliek: ouders, dienstverleners, geÔnteresseerden en mensen met autisme. En dat via onder meer bijdragen van elk van deze groepen.

Vereniging auders van kinderen met autisme
O.K.A., wat staat voor Ouders van Kinderen met Autisme is gegroeid uit een aantal ouders die ondervonden dat er weinig instanties of verenigingen zijn die zich daadwerkelijk bezighouden met allerlei praktische en emotionele problemen waarmee je als ouder van een kind met autisme te kampen krijgt. Het woord “kinderen” is breed te interpreteren, we blijven immers de ouder ook al heeft ons kind de volwassen kalender leeftijd bereikt. Ook het woord "autisme" beslaat het hele autistische spectrum. Het grote doel van onze vereniging is naast ondersteunen van het gezin, onze kinderen een toekomst te bieden.

 

Click here for information
All material on this page is (C) by UGAmedia.com publishing
All rights reserved - Webdesign Ron Fonteine